Είδη Ασφαλίσεων Ζωής

Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις βασικές και στις συμπληρωματικές.Οι βασικές είναι οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση θανάτου» και Περισσότερα »

Τι καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Περισσότερα »

Ασφάλεια Μεταφορών

Ο κλάδος μεταφορών παρέχει ασφάλιση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα/αντικείμενα από ζημιές ή απώλειες, είτε μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, είτε μέσω χερσαίων οχημάτων, είτε αεροπορικώς, είτε σε συνδυασμό αυτών των μέσων Περισσότερα »

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών (D&O)

Η ασφάλιση D&O καλύπτει Διευθυντές και τα Ανώτερα Στελέχη καθώς ευθύνονται ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία έναντι απαιτήσεων τρίτων Περισσότερα »

Αστική Ευθύνη Ρύπανσης του Περιβάλλοντος

Βασική αρχή είναι «ο ρυπαίνων πληρώνει», έχει σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση καταστάσεων ρύπανσης. Περισσότερα »

 

Αρχική

Σε μία παράγραφο το βιβλίο του Ινστιτούτου ΧρηματοΟικονομικών Σπουδών λέει:

«Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη που είναι γνωστός για τη σφαιρική προσέγγιση των εννοιών , ‘Ανάγκη εστί το μη δύνασθαι πράττειν άλλως‘. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος που θα βρεθεί σε ανάγκη (οικονομική ή φυσική) θα απολέσει μέρος της ελευθερίας του έστω και προσωρινά, διότι ο ορισμός της ελευθερίας, πάντα κατά τον Αριστοτέλη, είναι ακριβώς ο αντίθετος από αυτόν της ανάγκης: ‘ το δύνασθαι πράττειν άλλως‘.»

Η ασφάλιση έρχεται ακριβώς για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί, ώστε να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος!

Δυστυχώς η έννοια της ασφάλειας για πολλούς είναι άγνωστη, με εξαίρεση την ασφάλιση των αυτοκινήτων! Έτσι, οδηγείτε στο να χάσει την ελευθερία του…….

Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί με εσάς, για εσάς, μια ολοκληρωμένη πρόταση προστασίας είτε της προσωπικής σας εξασφάλισης, είτε της οικογένειάς σας, είτε του εισοδήματός σας

Car insurance Kid Insurance Life Insurance Συντάξεις
Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Παιδιού Ασφάλεια Ζωής Συνταξιοδοτικά
Φοιτητικά Προγράμματα  Ασφάλεια Κατοικίας Προστασία Οικόγενειας
Φοιτητικά Προγράμματα  Προστασία Κατοικίας Προστασία Οικογένειας